Kullanım Koşulları

Macoyun olarak Yayın İlkelerimiz, temsil ettiğimiz değer ile standartların ifade edilmesidir. Buradaki edindiğimiz ilkeler sonucu, durumların herhangi biri için, ister Macoyun’un kendisince, isterse Macoyun için çalışan bağımsız bir firma tarafından yapılmış olsun, bütün olarak Macoyun içeriğinin yaratıcı ve editörlerinden beklediğimiz doğru uygulamaları kurallaştırmak ve kurallara bağlı olarak tarafsız olarak yayını sürdürmektir.